• داستان طمع

با صدای : مرضیه ریوندی

دریافت فایل صوتی

  •  داستان انفاق حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 

گوینده:پرویز بهرام

دریافت فایل صوتی

  • داستان حل مشکل سروصدای کودکان

با صدای : مرضیه ریوندی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت پادشاهی به دیده استحقار در طایفه درویشان نظر کرد

دریافت فایل صوتی

  • حکایت، زشت باشد دیبقى و دیبا از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

  • حکایت هزار خویش که بیگانه از خدا باشد از گلستان سعدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین