• دکلمه من تورو می جویم

با صدای : نیلوفر عیدی

دریافت فایل صوتی

  • شعر ، عطر موهایت - نویسنده عزیز نسین

گوینده : کوروش تهامی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ، نیمه شعبان

با صدای : مرضیه ریوندی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ، یک فنجان

گوینده : علی زکریایی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ، نیمه شعبان

با صدای : مهدی دل روشن

دریافت فایل صوتی

  • شعرخوانی صابر خراسانی در وصف  امام زمان (عج)

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین