• شعر به تعداد نفوسِ خلق اگر سوی خدا راه است

دریافت فایل صوتی

  • شعر از دور

گوینده : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه تبریک برای تو

با صدای : مینا آغاسی

دریافت فایل صوتی

  • شعر تو را من در چشم راهم

با صدای : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

  • شعر بر سر قایقش - شاعر نیما یوشیج

گوینده : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه خدای بخشنده

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین