• دکلمه خوش آمدی اسفند

گوینده : محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • شعر ، پنجره و کوه

با صدای : روشنک فرید

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه مادر

با صدای : مینا آغاسی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ای کاش سپیدی برف انتها نداشت

با صدای : ملیحه مومن پور

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه پدر در نیم نگاهی که به زندگی داشت

با صدای : مینا آغاسی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه نی نامه مولانا

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین