• شعرتقسیم ارث-وحشی بافقی

با صدای رشید کاکاوند

دریافت فایل صوتی

  • شعر ما در این شعر غریبم در این ملک فقیر-شعر از  سعدی

با صدای احمد نخجوانی 

دریافت فایل صوتی

  • قصه ی قدرت کلمات

دریافت فایل صوتی

  • حافظ خوانی مجید اخشابی

دریافت فایل صوتی

  • شعر مسافر - سهراب سپهری

با صدای  خسرو شکیبا

دریافت فایل صوتی

  • رباعی انقلابی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین