• شعر یاد با آن روزی که بهمن گل آورده بود

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه تو این دنیای بی خورشید

با صدای : حسن جوهرچی

دریافت فایل صوتی

  • شعر برخیز که فجر انقلاب است امروز 

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • شعر می دانم آن روز پنجره ها برای آشتی با صبح

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • شعر برخیز که فجر انقلاب است امروز 

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • شعر خانه ام ابریست از نیما یوشیج

گوینده : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین