• شعر مگر حتما باید پیدا و آشکار باشد

گوینده : مینا ارشیا

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه داستان زندگی من

گوینده : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه آدم برفی

گوینده : بهزاد سیفی

دریافت فایل صوتی

  • شعر ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 

گوینده : خسرو شکیبایی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه شهدای غواص - شاعر حمید نظر دنیوی

گوینده : مصطفی خلاق

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه درد را از هر طرف بنویسید درد است

گوینده : سید مهدی حسینی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین