• شعر درد کشیده

با صدای : صابر خراسانی

دریافت فایل صوتی

  • شعر صحبت از پژمردن یک برگ نیست از فریدون مشیری

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه خدایا، ای آن که مهربان تر از تو در عالم نیست

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه زمان

با صدای : علی کاکاون

دریافت فایل صوتی

  • شعر تو همانی که دلم لک زده لبخندش

دریافت فایل صوتی

  • شعر هرگز نمیرد آنکه

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین