• شعر دردهای مرا اگر  بخواهی  هم نمیتوانی بخوانی

دریافت فایل صوتی

  • شعر گویند روی یار - شاعر محمد حسین صفای اصفهانی

گوینده : سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • شعر شتاب مکن که ابر..... از احمدرضا احمدی

گوینده : سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • شعر سالها پیش از این زیر یک سنگ -شاعر عرفان نظرهاری

دریافت فایل صوتی

  • شعر قو - شاعر نیما یوشیج

گوینده : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

  • شعر خزان از قدومش شد بهاران

گوینده : محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین