• دکلمه دم دمای افطار

با صدای مهدی روشندل

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه دفاع ارزشمند است

گوینده : محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • شعر مرحوم آقاسی در مدح مردان جنگ به مناسبت آزادی خرمشهر 

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه ، بغلش کن 

گوینده : حسین سلیمانی

دریافت فایل صوتی

  • شعر، بر تیر نگاه تو دلم سینه سپر کرد - شاعر قیصر امین پور

با صدای : مصطفی خلاق

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه به زندگی فکر کن

گوینده : مصطفی خلاق

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین