• دکلمه مردم ایران برای غربت تو سوختند

گوینده : مصطفی خلاق

دریافت فایل صوتی

  • شعر هنگامی که گریه می دهد ساز -شاعر نیما یوشیج

گوینده : احمدرضا احمدی

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه تو کجای

با صدای : بهنام رضایی

دریافت فایل صوتی

  • شعر من آن ستاره ی نامرئی ام که دیده نشد

شاعر محمد سلمانی

دریافت فایل صوتی

  • شعر در خویش فرو رفتم در خویش شکستم

دریافت فایل صوتی

  • دکلمه فرشته امید

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین