• تاریخچه ضرب المثل ، مثل کبک سرش را زیربرف کرده 

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • فواید دویدن

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی

  • فواید گریه کردن و اشک ریختن

گوینده:محسن پوراسماعیل

دریافت فایل صوتی