• تفاوت مدیر شهری با مدیر شهرداری در مدیریت شهری

گویندگان : امین ضیایی و زهره قائمی زاده

دریافت فایل صوتی

  • توصیه های پزشکی در ماه مبارک رمضان

دریافت فایل صوتی

  • تاریخچه ضرب المثل ، مثل کبک سرش را زیربرف کرده 

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی