• طنز ،عکس های سلفی که جان و اعتبار می گیرد

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز، پول نداری سوارتاکسی نشو

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز، استراحت مطلق به سبک کارمندی

گوینده: ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز، آرزو های لیزینگی زندگی شاد ما را می سازند

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز ، عصر تابستانی

گوینده : ناصر تزکیان

دریافت فایل صوتی

  • طنز ، ماجرای سوار شدن تاکسی در شهر

گوینده : ناصر ترکیان

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین