• مصاحبه آقای عقبایی مدیر ادراه پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات اداره پیشگیری سازمان آتش نشانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

در خصوص حادثه بلوار مهرشهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کبیری مدیر اداره آموزش سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش شهروندی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص گزارش عملکرد هفته گذشته آتش نشانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای محمدی معاون آموزشی و پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص عملکرد آموزشی و پیشگیری سازمان آتش نشانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نجات کودک 4 ساله از عمق 100 متری زمین

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس