• مصاحبه آقای محمدی معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش و پیشگیری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای عقبایی مدیر ادراه پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات اداره پیشگیری سازمان آتش نشانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

در خصوص حادثه بلوار مهرشهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کبیری مدیر اداره آموزش سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش شهروندی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص گزارش عملکرد هفته گذشته آتش نشانی

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس