• مصاحبه آقای موسوی مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای شهبانی مدیر عامل سارمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیرروابط عمومی سارمان آتش نشانی با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • تارخچه مراسم چهارشنبه آخر سال

با صدای: مهدی اکبری فامیله

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس