• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برخورد دو خودرو نزدیک میدان نبوت

دریافت فایل صوتی

  • نمایش رادیویی نشت گاز

گویندگان : آرش کاکاوند،رضا خادم الحسینی،پریسا شمشیری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص مرگ 2 عابر پیاده بر اثر برخورد تریلر در جاده مخصوص کرج  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آتش سوزی در انبار علوفه گاوداری

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برخورد خودرو ومحبوس شدن یک شهروند- حریق یک واحد مسکونی در بلوار موذن  -سقوط کابین آسانسور

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بی اعتیاد یک راننده حادثه آفرید- ایمنی نبودن کابین آسانسور موجب مسدوم شدن یک فرد شد - برخورد دو خودرو در جاده آتیشگاه   

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس