• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص یک مورد انفجار گاز در ساختمان 4 طبقه

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکاتی ایمنی در فصل سرما 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در وسایل گاز سوز

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص استفاده درست از وسایل گرمایشی و نکات ایمنی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روبط عمومی آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص حریق انبار کارگاه تجاری در حد فاصل پل سردخانه مهرشهر و میدان الغدیر 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیرروابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نکات ایمنی وسایل گرمایشی

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس