• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آموزش راهکار کاربردی و راهبردی در مدارس سطح شهر کرج  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص حریق در کارخانه مشتقات دارویی در شهرک سیمین دشت- محبوس شدن فرد در چاه در خیابان بهشتی-حریق یک واحد تجاری در رجایی شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در وسایل گازسوز 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص جانمای آتش نشان ها در 18 نقطه شهر در راهپیمایی 22 بهمن-حریق در کارگاه تولید نخ و پارچه در فردیس-سقوط یک دستگاه خوردو به دره 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ریزش چاه در بلوار باغستان -حریق در تاسیسات یک مهدکودک-برخورد خودرو با گاز بتنی حاشیه پل- انفجار مواد منفجره در منزل مسکونی  

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در فصل سرما

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس