• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر
  •  در خصوص اقدامات آموزشی در شهر،جلوگیری از مزاحمت های تلفنی و حریق دپوی ضایعات چوب در جاده ملارد

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس