• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طوفان در کرج

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس