• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص رعایت نکات ایمنی در چهارشنبه سوری 

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس