• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص توصیه های ایمنی نحوه استفاده و راه اندازی شومینه در منازل 

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس