• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ایمنی و نجات در آسانسورها - رعایت نکات ایمنی در وسایل گرمایشی 

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس