• مصاحبه آقای موسوی مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص یک مورد انفجار گاز در ساختمان 4 طبقه

دریافت فایل صوتی

فیلم سیلاب در روستاهای کرج و جاده چالوس