• مصاحبه آقای کیانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص آخرین اقدامات سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کیانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص طرح خدمات ویژه به زائرین اربیعن حسینی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کیانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص خدمات سازمان اتوبوسرانی به مناسبت آغاز سال تحصیلی و استقبال از مهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کیانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین