• مصاحبه آقای محمودی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر در آوای اتوبوس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم قهرمانی نائب رئیس کمیسیون عمران شورای شهر کرج با برنامه رادیو شهردر خصوص آوای اتوبوس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فیروزگاه رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص آوای اتوبوس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کیانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص بهره برداری از خطوط بی آر تی

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین