• مصاحبه آقای محمودی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه آوای اتوبوس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای محسنی مشاور کرج در امور معتمدین با برنامه آوای اتوبوس

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای عطایی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج با برنامه آوای اتوبوس

دریافت فایل صوتی

  • گفتگوی آقای کیانی مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج در استودیو مدیریت شهری 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین