• مصاحبه آقای دلشاد مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص خدمات سازمان اتوبوسرانی در روز قدس 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای دلشاد مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص سرویس دهی سازمان اتوبوسرانی در شبهای قدر

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین