• مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان اتوبوسرانی برای ماه رمضان و سالروز درگذشت امام خمینی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص سرویس دهی ناوگان اتوبوسرانی شهرداری کرج به مسافران مترو کرج-تهران 

دریافت فایل صوتی

  •  برنامه آوای اتوبوس ویژه  تحویل سال 1396

گویندگان: امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان اتوبوسرانی

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای علیمردانی مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان برای سرویس دهی در سطح شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای خوئینی مدیر امور انتظامی سازمان اتوبوسرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات سازمان اتوبوسرانی در روز راهپیمایی 22 بهمن

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین