• غار نمکی در اشتهارد کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • منطقه سنگ نوردی پل خواب در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • آبشار خور در شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • قله پورا در شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • قله ناز در شهر کرج

دریافت فایل صوتی

  • کاخ مروارید(کاخ شمس) در شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین