•  معرفی روستای حسنکدر کرج

گویندگان : سمیه بیات و امین ضیایی

دریافت فایل صوتی

  • معرفی زرین کوه در طالقان استان البرز

دریافت فایل صوتی

  • غار نمکی در اشتهارد کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • منطقه سنگ نوردی پل خواب در کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • آبشار خور در شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

  • قله پورا در شهر کرج

گویندگان : امین ضیایی و سمیه بیات

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین