• مصاحبه آقای ساجدی رئیس اداره آمار سازمان فناوری ارتباطات و اطلاعات شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص داده کاوی اطلاعات

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات عمرانی انجام شده در منطقه 3 شهرداری کرج 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم قهرمانی عضو شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص مصوبات کمیسیون تلفیق 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای وارسته مدیر منطقه 2 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص استقبال از بهار

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای کاویانی رئیس مرکز پژوهش ها ومطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برگزاری همایش  شهرسازی در کاهش آلودگی هوا و راهکارهای مقابله با آن

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه خانم قنبری سخنگوی سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص معرفی سامانه 137 شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین