• مصاحبه آقای حسین امام جمعه مسئول سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ارزیابی عملکرد سامانه 137 شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • گفتگوی آقای علی ترکاشوند شهردار کرج با برنامه رادیو شهر

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص مستقل شدن شهرستان فردیس 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پاکزاد مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی،ورزشی و هنری شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات فرهنگی سازمان فرهنگی و ورزشی و هنری شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای اسکندری مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص اقدامات و برنامه های سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای فاطمی مدیر منطقه 3 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ساماندهی جاده ملارد 

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین