• مصاحبه آقای خلوصی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص پیشرفت فیزیکی سوله های مدیریت بحران منطقه 2 و 11 شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پاکزاد مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی،ورزشی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص برنامه های سازمان فرهنگی برای ماه رمضان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای مساعد مدیر منطقه 9 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

 در خصوص مصوبات بودجه عمرانی شهرداری کرج و تأثیر مشارکت مردم در بودجه شهرداری 

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای پهلوانی مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص نوسازی تاکسی ها و تسهلات به تاکسیرانان

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای برجی مدیر اجتماعی معاونت فرهنگی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص ادغام سازمان فرهنگی ورزشی با معاونت فرهنگی،اجتماعی شهرداری کرج

دریافت فایل صوتی

  • مصاحبه آقای امام جمعه مسئول سامانه 137 شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر

در خصوص سامانه 137

دریافت فایل صوتی

پیوندها

 

 

تفکیک زباله

دیرین دیرین

 

 

تصویر البرز

Tasvir Alborz

 

تک سرنشین

دیرین دیرین