آخرین مصاحبه ها و گفتگوی مدیران شهری

مصاحبه مراد کردی معاون مالی و اقتصادی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص اقدامات مالی شهرداری کرج برای ایجاد بودجه و پروژه های شهری

مصاحبه سهراب شهبانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج به مناسبت سالروز شهادت آتش نشانان حادثه ساختمان پلاسکو

مصاحبه علی اصغر همتی معاون سازمان بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص بافت های فرسوده

مصاحبه احدالله احمدی پرگو معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص راه اندازی دفاتر تسهیل گری بافت های فرسوده در کرج

مصاحبه امیرحسین سلیمی معاون فنی و عمرانی منطقه ۱ شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص اقدامات عمرانی منطقه ۱ شهرداری کرج

مصاحبه امیرحسین کاظمینی مدیر منطقه ۴ شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص اقدامات پاکسازی ، عمرانی و فضای سبز منطقه۴شهرداری کرج

مصاحبه علی سلطانی مقدم مدیر منطقه ۱ شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر در خصوص طرح بهبود و نگهداشت شهر در منطقه ۱ شهرداری کرج