آخرین مصاحبه ها و گفتگوی مدیران شهری

مصاحبه با بهروز ورمهمدی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج در خصوص دکه های غیر مجاز

مصاحبه بهروز ورمهمدی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج با برنامه رادیو شهر درخصوص طرح میوه شب عید

مصاحبه حسین عطایی رئیس سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با برنامه رادیوشهر درخصوص اجرای طرح استقبال از نوروز

مصاحبه محمدرضا احمدی نژاد سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرج با برنامه رادیوشهر درخصوص هوشمندسازی ترافیک

مصاحبه عبدلی رئیس اداره تبلیغات سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با برنامه رادیوشهر درخصوص غبارروبی و عطرفشانی مزار شهدا

مصاحبه احمدرضا خلوصی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری کرج با برنامه رادیوشهر درخصوص اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت معابر سطح شهر