سخنرانی های مهم را بشنوید

سخنرانی مهدی حاجی قاسمی رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر در مراسم افتتاح مرکز کنترل ترافیک شهرداری کرج